Entrades de julio, 2014

julio - 29 - 2014

SABADO  16 DE AGOSTO   XIV SEVEN PLAYA DE TAVERNES . L’inscripició es de 10 € per jugador amb dret a dinar i samarreta conmemorativa. Els equips pagaran 50€ d’inscripició destinat a premis en metàlic.

julio - 10 - 2014

 A LES 19’30 a la seu social del club Camp Vergeret s/n  ASSEMBLEA GENERAL DEL CLUB. Poden assistir tots els socis al corrent de la quota i els jugadors. PARLAREM A MES DE L’ORGANITZACIÓ DE LA XIV EDICIO DEL SEVEN.