julio - 10 - 2014

 A LES 19’30 a la seu social del club Camp Vergeret s/n

 ASSEMBLEA GENERAL DEL CLUB.
Poden assistir tots els socis al corrent de la quota i els jugadors.
PARLAREM A MES DE L’ORGANITZACIÓ DE LA XIV EDICIO DEL SEVEN.
RUGBY PLATJA

Deixa un comentari