enero - 16 - 2013

Les acitivitats mes destacades son :

INFATIL S14 INTER TAVERNES – ABELLES   juguen en cullera el dissabte a les 10’30 h.

Cadets i juvenils descansen

SENIORS .      DIUMENGE A  LES 12’00 h. EN EL CAMP VERGERET

TAVERNES R.C.  34 — CIÈNCIES VALÈNCIA  5

Deixa un comentari